Møtesteder

Møtesteder

Speidergruppa benytter lokaler i kjelleren ved Øren skole. Andre møtesteder er skogen i nærområde ved Øren og Strøtvedt. Neperudjordet, Dalejordet, Landfalltjern og Spiralen.